Digitaal brainstormen

Ga je met een groep brainstormen en wil je veel input verzamelen?

Dan kan het clusteren en beoordelen van de input soms een hele klus zijn! Digitaal brainstormen is dan een uitkomst.

Je kunt tijdens een bijeenkomst alleen digitaal brainstormen. En je kunt digitaal brainstormen tijdens een deel van het programma van je workshop, werkconferentie, brainstorm of vergadering.

Voordelen van digitaal brainstormen

  • Iedereen voert gelijktijdig ideeën in
  • Alle ideeën zijn direct zichtbaar
  • Ideeën zijn eenvoudig te clusteren
  • Alle ideeën blijven bewaard
  • Ideeën zijn individueel en anoniem te beoordelen
  • Snel inzicht in overeenkomsten en meningsverschillen
  • Direct een overzichtelijke rapportage

Hoe werkt digitaal brainstormen?

De deelnemers voeren tegelijkertijd, digitaal, via laptops, tablets of smartphones, hun bijdrage in. De ideeën zijn voor iedereen zichtbaar waardoor ze als inspiratiebron kunnen dienen voor alle andere deelnemers. Deze manier levert veel tijdswinst op omdat niemand op elkaar hoeft te wachten om zijn of haar inbreng naar voren te brengen. Het levert ook meer input op omdat niemand zich belemmerd voelt door de mening van een ander.

Een ander voordeel van de digitale input is dat de ideeën bewaard blijven en later op ieder gewenst moment weer kunnen worden teruggehaald. Na het inzamelen van alle input kan dit met de digitale brainstormtool eenvoudig worden geclusterd en gecategoriseerd. Zo is er direct tijdens de sessie meer grip en overzicht op de resultaten.Na het clusteren beoordeelt elke deelnemer de verschillende ideeën. Met als resultaat een overzichtelijke grafiek met daarin duidelijk de verschillen en overeenkomsten van de meningen. De betrokkenheid van alle deelnemers zorgt voor échte inhoudelijk discussie die de basis vormt voor breed gedragen uitkomsten. Én: alle ideeën, clusteringen en analyses zijn na afloop van de sessie overzichtelijk beschikbaar in een rapportage.

Contact opnemen

Ik ben licentiehouder van de brainstormtool van Spilter. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen. Bel mij 06 – 129 63 107 of stuur een mail naar yvonne@hartelijkgefaciliteerd.nl.