Hoe met afdwalen omgaan?

de rode draadWat kun je het beste doen als tijdens een discussie de onderwerpen door elkaar heen lopen? Een deelnemer heeft iets gezegd en een andere deelnemer reageert en brengt in jouw beleving iets naar voren wat niet met het onderwerp te maken heeft. Hoe kun je het beste met afdwalen omgaan?

Wat kun je beter niet doen?

  • “Jan, volgens mij is dat een ander onderwerp.”
  • “Zullen we het bij één onderwerp houden?”
  • “Wacht even, laten we even ingaan op ‘sub onderwerp’.”

Wat kun je beter wel doen?

  • Traceer de onderwerpen: “Ik zal proberen samen te vatten welke onderwerpen er allemaal nu besproken worden.”
  • Verband leggen: “Kun je ons helpen te begrijpen wat het verband is tussen datgene wat jij zegt en het centrale thema?”
  • Parkeerplaats. Noteer het onderwerp op een parkeer flip en kom er later op terug.