Gebiedsbijeenkomst Marumerlage

“Alle mensen dragen positief bij. Zo’n bijeenkomst zet meteen een andere toon.” 
“Het is heel leerzaam voor ons om met jou samen te werken.” 

Opdrachtgever

Gebiedscoöperatie Westerkwartier i.s.m. Staatsbosbeheer

Vraag

Het gebied de Marumerlage is na een herinrichting door het Waterschap Noorderzijlvest in beheer genomen door Staatsbosbeheer. Doel van de herinrichting van het gebied was het verbeteren van de waterkwaliteit en er voor zorgen dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Er zijn vispassages aangelegd, een uitkijkpunt en een voetpad. Het wordt een moerasachtig gebied.

We willen tijdens de bijeenkomst verbindingen laten ontstaan tussen de bij het natuurgebied betrokken partijen zodat er samenwerking, draagvlak èn commitment kan ontstaan voor het uiteindelijke beheer van het natuurgebied.

Ontwerp en begeleid een de bijeenkomst waarin we een overzicht van de wensen van de betrokken partijen ten aanzien van het natuurgebied kunnen inventariseren.

Aanpak: interactieve bijeenkomst met visuele ondersteuning

De bijeenkomst is voorbereid door een ontwerpteam onder leiding van Yvonne Lemmens. In het ontwerpteam zat de projectleider, een medewerker communicatie, een co-facilitator, en een vertegenwoordiger van een van de belangengroepen.

Tijdens de bijeenkomst van 2,5 uur hebben de 25 deelnemers aan verschillende tafels samen nagedacht over hoe zij de toekomst van het gebied zien. De ideeën kon men direct kwijt op een afbeelding van het gebied zelf en iedereen kon actief bijdragen.

Iedere tafel werd begeleid door een gespreksleider die vooraf een briefing had ontvangen van de Yvonne Lemmens.

Opbrengst: verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het was nieuw voor Staatsbosbeheer om op deze manier mensen te betrekken bij het beheer van het gebied. Niet de tegenstellingen maar de verbinding met elkaar en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebied stonden centraal. De bijeenkomst heeft bijgedragen aan een positief en constructief vervolg van het proces. Lees meer over het vervolg Marumerlage