visiestudie Business & Science park Wageningen

“Yvonne’s advies voor de werkvorm was voor ons van doorslaggevend belang. Haar voorbereiding en haar rol als middagvoorzitter was mede bepalend voor de kwaliteit van het geheel.”

Casus: Visiestudie Business & Science Park Wageningen
Opdrachtgever: René Koster, manager business development, Holland Food Ventures BV

René Koster  logo HFV

Wat was het vraagstuk of thema en doel van de bijeenkomst?

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt een visiestudie opgesteld voor het Business & Sciencepark Wageningen. Bedrijven op het park werden uitgenodigd om op een discussiebijeenkomst hun toekomstbeelden van het park met anderen te delen.

Wat kun je vertellen over de aanpak in de voorbereiding en tijdens de bijeenkomst?

In de voorbereiding op de visiestudie was geen keuze gemaakt voor de precieze vorm van de discussiebijeenkomst. Dat hebben we in nauw overleg met Yvonne gedaan, die ons een aantal keuzemogelijkheden bood.

Wat was het resultaat, de opbrengst of de impact van de bijeenkomst?

De werkvorm van Wereld Café werkte prima. Veel interactie tussen de deelnemers en veel energie op de output.

Hoe heb je de samenwerking met Yvonne ervaren?

Yvonne is prettig direct in haar vraagstelling naar doel en beoogde uitkomsten van de sessie. Ze heeft laten zien dat ze goed kan adviseren naar optimale werkvormen en ze komt heel professioneel over bij de uitvoering.

Waarvoor vind jij dat potentiële opdrachtgevers Yvonne het beste kunnen vragen?

Als je een bijeenkomst wil organiseren waarbij interactie met een groep mensen centraal staat maar je nog niet precies weet hoe het aan te pakken, bel Yvonne.

Met welke kernwoorden zou jij Yvonne willen typeren?

Klantgericht, professioneel, behulpzaam.

Impressie

Visiestudie Business en Science Park Wageningen 1 Visiestudie Business en Science Park Wageningen 2 Visiestudie Business en Science Park Wageningen 3 Visiestudie Business en Science Park Wageningen 4 Visistudie Business en Science Park Wageningen 5