werkvorm keuze techniek in brainstorm COCD-BOX

Hoe maak je een keuze uit de talloze ideeën van een brainstorm?

Geweldig! De brainstorm heeft veel (meer dan 40) ideeën opgeleverd. Maar hoe schep je orde in de gecreëerde chaos?

Het COCD (Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken) heeft een matrix ontwikkeld waarmee je een selectie maakt van de meest belovende ideeën en waarmee je je ook richt op innovatie.

  1. Geef deelnemers 8 blauwe, 8 rode en 8 gele stickers.
  2. Ieder kiest in stilte de voor hem of haar beste ideeën en bepaalt van deze ideeën of ze blauw, rood of geel zijn.
  3. Vervolgens plakken de deelnemers hun stickers volgens hun voorkeur op de ideeën.
  4. Zorg dat je een grote COCD-BOX hebt getekend op een pinwand of flipover.
  5. Plaats de beste 6 tot 20 ideeën (met bijvoorbeeld 3 of meer stickers) in de COCD-BOX volgens hun dominante kleur.
  6. Geef iedere deelnemer de kans om een idee te verdedigen dat nog niet gekozen is. Als deze deelnemer 1 medestander krijgt, komt dit idee ook in de COCD-BOX. Bij gelijke aantallen: blauw wint over rood en rood over geel.
Benodigdheden: rode, blauwe en gele stickers (8 per deelnemer), pinwand of flipover, stiften.

Meer informatie over de COCD-BOX® vind je op de site van COCD.

Veel succes!

Download gratis deze werkvorm.