Nieuwbouw Thales projectbijeenkomst transitie

“Zo dit was nog eens een efficiënte vergadering!”
“Dit zouden we zo met onze eigen klanten eigenlijk ook moeten doen.”

De vraag: Samen een overzicht creëren.

We willen in één middag samen een overzicht creëren van de zaken die nog nodig zijn om een soepele transitie te realiseren. Aan het eind van de middag willen we een geprioriteerde lijst van items en voorstellen voor mogelijke verantwoordelijken hebben.

De context: Verhuizing nieuwbouw

Thales in Hengelo verhuist in 2015 naar een nieuwbouwlocatie. De bijeenkomst vindt een aantal maanden voor de transitie plaats.

De aanpak: gestructureerde brainstorm

Voor de bijeenkomst zijn 22 mensen vanuit Thales en de organisaties die betrokken zijn bij de bouw uitgenodigd. Yvonne Lemmens heeft de bijeenkomst samen met een team voorbereid. De bijeenkomst bevatte o.a. de volgende elementen: visualisatie, individueel denken, in duo’s verkennen en aanvullen van de inbreng van anderen, categoriseren en ontdubbelen via de CEO methode en gezamenlijke prioritering. Tot slot is er een actieplan gemaakt voor de zaken die nog aandacht nodig hadden.

Resultaat: Overzicht, vertrouwen en tijdswinst.

Alle deelnemers hebben een gezamenlijk beeld van de situatie gekregen. Dit voorkomt veel heen en weer gepraat en mailverkeer over of bepaalde zaken wel geregeld zijn.